Байршил

  • Сүхбаатар Эрүүл Мэндийн Төв 100 айл, Цагдаагийн гудамж Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар хот, Монгол улс

Мэдээлэл

Cанал хүсэлт